Termeni si conditii

Utilizarea site-ului webinvolve.ro, sau a oricărui alt site aflat sub platforma Webinvolve WebPresence (inWeb, SmallBusiness) presupune implicit acceptarea de către utilizatori a următorilor termeni și condiții, cu toate consecințele care decurg din acceptarea acestora. 
Sunteți de acord și acceptați că, fără nici o notificare prealabilă, putem șterge sau adauga orice informație pe site sau întrerupe orice activitate.

Confidențialitatea transmisiilor pe internet

Transmiterea de date sau informații pe internet sau pe alte rețele accesibile public nu este sigură și se poate pierde, intercepta sau modifica în timpul transferului. Prin urmare, nu ne asumăm responsabilitatea pentru aceste pierderi sau costuri ce pot apărea ca rezultat al transferului public de date pe internet sau pe alte rețele accesibile public, cum ar fi transmiterea către noi a unor mesaje prin poșta electronică (inclusiv mesaje care conțin datele personale ale utilizatorilor).

Obligațiile la înregistrare

La utilizarea serviciului, sunteți de acord să furnizați informații adevărate, corecte, actuale și complete despre dvs. În situația în care considerăm, că această obligație nu este respectată, ne rezervăm dreptul de a vă bloca accesul, pe perioadă determinată sau nedeterminată, la utilizarea serviciului fără nici o notificare prealabilă.

Înregistrarea pentru folosirea platformei demo, parola si comportamentul

Prin înregistrare veți fi solicitat să vă alegeți un nume de utilizator, adresa de e-mail și o parolă. Sunteți responsabil(ă) de păstrarea în siguranță a parolei de acces, orice activitate desfășurată sub numele dvs. de utilizator fiind integral în responsabilitatea dvs.
Sunteți de acord să ne înștiințați imediat despre orice pierdere a parolei sau semn de activitate neautorizată sub numele dvs. de utilizator.

Publicitate și legături cu alte site-uri
Sunteti de acord cu următoarele : operatorii și administratorii site-ului nu sunt sub nici o formă responsabili pentru relațiile sau consecințele acestora rezultând din: achiziții, oferte speciale, promoții, promovări, sau oricare alt tip de relație / legatură / tranzacție / colaborare / etc. care pot apărea între dvs. și oricare dintre cei care iși fac promovare directă sau indirectă prin intermediul nostru. Operatorii și administratorii acestuia nu pot fi făcuți nici material nici sub alta formă, direct sau indirect, responsabili pentru cele mai sus menționate.

Copyright
Elemente din conținutul site-ului - elemente de grafică Web, scripturi, programe, baze de date - sunt proprietatea Webinvolve S.R.L. și sunt apărate de legea pentru protecția drepturilor de autor. Folosirea fără acordul companiei Webinvolve S.R.L. a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legilor in vigoare.

Conduita și obligațiile utilizatorului

Utilizatorii acestui site vor respecta următoarele reguli:

 • Nu vor incărca, posta sau transmite pe acest site sau prin intermediul său informații ce contravin legilor, ce au un conținut discriminatoriu, rasist, amenințător, obscen, pervers, jignitor, calomnios sau sunt contestabile.

 • Nu vor incălca drepturile de proprietate individuală, drepturile de confidențialitate, drepturile de publicitate sau oricare alte drepturi de proprietate ale celorlalți.

 • Nu vor incărca viruși, troieni, scripturi sau alte programe de acest gen.

 • Nu vor intrerupe, incărca excesiv, interfera sau incerca să obțină acces neautorizat la orice porțiune a acestui site, a sistemelor sale de computere, servere sau rețele.

 • Nu vor oferi informații false despre ei, nu se vor da drept alte persoane și nu vor incerca să ne inșele asupra identității lor sau asupra originii conținutului oferit, a mesajelor sau a altor informații.

 • Nu vor transmite mesaje junk, scrisori in lanț sau alte forme nesolicitate de poștă electronică bulk sau mesaje in duplicat.

 • Nu vor vinde accesul către webinvolve.ro sau către utilizarea acestuia și a nici unui fragment accesat direct de pe el.

 • Nu vor redistribui conținutul oferit de noi sub nici o formă, inclusiv in publicații tipărite, transmisiuni prin fax, pagini de internet, e-mail, grupuri sau forumuri de discuții sau orice alt serviciu ori metoda electronică sau tiparită fără consimțamintul nostru scris.

Absolvire de răspundere

Site-ul și toate informațiile conținute, descărcate sau accesate de pe site sunt puse de Webinvolve la dispoziția vizitatorilor ca atare, fără ca Webinvolve să ofere garanții de orice fel, fără ca Webinvolve să urmărească alt scop decât cel menționat și/sau fără ca Webinvolve să urmarească incălcarea drepturilor oricărei persoane.

Webinvolve nu va fi responsabil pentru nici o problemă sau disfuncționalitate a rețelelor sau a liniilor telefonice, a sistemelor de internet online, a serverelor, a furnizorilor de acces pe internet, a echipamentelor, a calculatoarelor, a programelor sau a oricărui alt element ce poate cauza stricăciuni computerelor personale ale vizitatorilor ca rezultat al utilizării site-ului de către aceștia din urmă. 
Webinvolve îsi rezervă dreptul unilateral și discreționar ca, în orice moment, fără să fie obligat să notifice în prealabil vizitatorii sau să obțină acordul prealabil al acestora din urmă:

 • să modifice site-ul ori părți ale site-ului;

 • să interzică accesul la site ori la părți ale acestuia;

 • să oprească temporar sau permanent site-ul sau orice parte a acestuia sau orice informație conținută în site. 

Vizitatorii site-ului cunosc și sunt de acord, în mod irevocabil și necondiționat, că folosesc site-ul pe propriul lor risc. Sub nici un motiv, Webinvolve nu datorează vizitatorilor daune-interese, indiferent de  natura acestora, pentru situații cauzate de/in legatură cu utilizarea site-ului de către vizitatori.

Dispute și Conflicte

Orice tentativă de acces neautorizat la site și orice încercare de fraudă va fi raportată autoritaților competente. Orice conflict apărut între companie și clienți se incearcă a fi rezolvat pe cale amiabilă prin ințelegere între cele două părți. În cazul în care acest lucru nu este posibil se vor aplica prevederile legale românești din acest domeniu iar soluționarea conflictelor este de competența instanțelor românești.

Actualizare

Această pagină poate fi actualizată fără notificare. Vă încurajăm să revizuiţi conţinutul periodic.

Produse